01
ETUSIVU
REFERENSSIT
YHTEYSTIEDOT
 01
ETUSIVU
REFERENSSIT
YHTEYSTIEDOT
ARK Vahtera Oy on arkkitehtisuunnittelun moni­­puolinen osaaja. Panostamme suunnittelussamme kustannustehokkuuteen, arkkitehtuurin laatuun ja rakennusten elinkaareen. Jokaisen meille osoitetun suunnitteluhankkeen keskiössä on asiakkaan toi­­vei­den ja tarpeiden kuun­teleminen ja ymmär­täminen. Näillä pää­mää­rillä uskomme asiak­kaamme saavan kauas­kantoista vastinetta tekemälleen investointi­päätökselle.

Ratkaisuissa, niin suunnittelussa kuin toimistomme kehittämisessä olemme perustaneet pitkään koke­mukseemme ja eteenpäin luotaavaan katsanto­kan­taamme. Olemme aina pyrkineet olemaan suunnitte­lu­alalla tapahtuvan kehityksen edelläkävijöitä. Aloi­timme tietokoneavusteisen suunnittelun ennen, kuin siitä muodostui yleinen käytäntö. Kehitimme hyvin varhaisessa vaiheessa 3D-ohjelmiin perustuvaa suun­nittelua ja sen myötä myös visualisointia. Nyt olemme aktiivisia tieto­mal­li­suunnittelun ja tietomalli­koor­di­noin­nin kehittämisessä sekä VR-maailman hyö­dyn­tä­misessä suunnittelutyössämme. Kehitämme myös arkkitehdeillemme nykyistä monipuolisempia keinoja hankkeiden lähtötietojen kokoamiseen ja niihin tu­tus­tumiseen.

Kokemus ja monipuolinen osaaminen kuvaavat am­mat­ti­­taitoisen tiimimme vahvuuksia ja pystymme auttamaan asiakkaitamme pää- ja arkkitehti­suun­nit­telun lisäksi tietomalli- ja huoltokirjakoordinoinnissa sekä rakennuslupa-asioihin liittyvässä konsultoinnissa.

ARK Vahtera Oy
Pitkämäenkatu 11 A, 20250 Turku
office@arkvahtera.fi
p. 02 2781 600